BIG register connectie maken

Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Het register is openbaar en dankzij zijn API eenvoudig toe te passen in websites en online applicaties.

Connectie met het BIG-register

Dankzij het BIG-register kan iedereen controleren of een arts bevoegd is zijn werkzaamheden uit te voeren maar je kunt er meer mee. Een veelgebruikte toepassing is het verifiëren van artsen bij het bezoeken van websites, opvragen van brochures enzovoorts door te vragen het BIG-nummer in te voeren in combinatie met hun naam. Geen 100% sluitende zekerheid maar afhankelijk van de toepassing kan dit afdoende zijn. Wij hebben ruime ervaring met de datasets die uit het BIG-register komen en kunnen je adviseren over de mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ook de dataset aanvullen met gegevens van andere openbare bestanden, je eigen bestand met gegevens enzovoorts.

BIG-register API implementeren

Zoals gezegd kun je niet alleen werken met alleen de data uit het BIG-register maar kun je deze ook combineren met je eigen bestand. Je zou bijvoorbeeld automatisch BIG-registraties kunnen nalopen van artsen in je eigen bestand om dit op te schonen. Of bij mutaties van artsen waarmee je werkt automatische een bericht krijgen van een door ons gemaakt systeem dat een bepaalde arts een mutatie gehad heeft in zijn registratie.

Meer weten?

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op voor een korte brainstorm of een vrijblijvend voorstel.

Voorbeelden van API's waar wij mee werken