Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

APIkoppelingen / Webparking B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@apikoppelingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Google reviews

Onze website toont Google reviews afkomstig van onze Google bedrijfpagina. Getoonde gegevens zijn onderhevig aan deze privacy statement en zijn altijd een exacte weergave van de ingezonden gegevens. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we tonen:

 • Voorletter
 • Achternaam
 • Datum inzending

Je kunt een verzoek tot  correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van deze persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van de Google review sturen naar info@apikoppelingen.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

APIkoppelingen / Webparking B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • APIkoppelingen / Webparking B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • APIkoppelingen / Webparking B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

APIkoppelingen / Webparking B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van APIkoppelingen / Webparking B.V.) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

APIkoppelingen / Webparking B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximum van 60 dagen van al onze persoonsgegevens.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

APIkoppelingen / Webparking B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. APIkoppelingen / Webparking B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

APIkoppelingen / Webparking B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij je surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door APIkoppelingen / Webparking B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@apikoppelingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

APIkoppelingen / Webparking B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier op de contactpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

APIkoppelingen / Webparking B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@apikoppelingen.nl

Verbind je software en ervaar de voordelen van een API-koppeling

Veelgestelde vragen

Een API koppeling kan veilig, supersnel (tot tienduizenden records per seconde) en zonder handwerk gegevens uitwisselen tussen systemen (alles gaat automatisch). Dit voorkomt menselijke fouten en houdt alle data overal up to date. Denk aan orders die in een paar seconde na het aanmaken beschikbaar zijn voor magazijn, administratie en je klantportaal.

Wij bouwen iedere koppeling als een losse miniapplicatie. Deze draait in zijn eigen virtuele container voor maximale veiligheid. De container draait alleen de services die nodig zijn voor jouw koppeling en bevat geen enkele overhead of ingang voor ‘makkelijk’ onderhoud. We werken waar nodig met complexe login sleutels (nooit met wachtwoorden). Voor alles wat publiek beschikbaar is passen we de hoogst mogelijke standaarden toe om de veiligheid zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast monitoren wij alle omgevingen 24/7 op het gebied van veiligheid en performance. 

Realtime (met webhooks) of met ingeplande processen precies wanneer het nodig is. Ieder uur? Iedere minuut? Iedere vijf jaar op de eerste maandag van Maart om twee minuten over twaalf? Het kan allemaal. 

Je kunt ons altijd bellen of een e-mail sturen. Ben je klant en heb je een vraag over jouw koppeling of heb je een storing dan kun je hiervoor gebruik maken van ons ticketsysteem (instructies hiervoor krijg je van ons bij de oplevering). Zo houden we samen zicht op jouw vragen, monitoren wij of we aan onze SLA verplichtingen voldoen en meten we de kwaliteit van onze service voor jou. 

Bezoek onze veelgestelde vragen voor meer vraag-en-antwoorden.

Contact opnemen met sales