Overheid.nl

Home > Overheid.nl

Uit dezelfde categorie:

Via de Overheid.nl API wordt het mogelijk gemaakt om meer inzicht te krijgen in zeer grote datasets welke beschikbaar is gesteld door de Nederlandse overheid. Het voordeel van dit portaal is dat de informatie door meer dan 150 overheidsorganisaties is verstrekt, iedere nacht word geupdate én wordt bijgehouden door de overheid zelf.

Met het register van Data.Overheid.nl kan je eenvoudig (open) data openen en hergebruiken van de overheid. Daarnaast helpen en ondersteunen zij je bij het vinden en gebruiken van jouw benodigde datasets. Dat is voornamelijk handig als het gaat om het gebruik (veel semi-)gevoelige informatie. Heb je een website of applicatie die informatie gaat gebruiken, afkomstig van bijvoorbeeld het CBR, Kenniscentrum Open Data of een andere overheidsinstantie? Dan helpen wij je daar graag mee op weg. Al deze informatie is openbaar en vrij om te gebruiken.

API koppelen van Overheid.nl

Met behulp van de Overheid.nl (standaard CKAN) API kunnen bedrijven en organisaties een eigen toegang op het register ontwikkelen, zonder dat ze een kopie hoeven te genereren. Zo blijft dit digitale register het centrale punt voor datasets van de hele Nederlandse overheid. Met dit idee kunnen wij prima uit de voeten: Jij als ondernemer hoeft alleen aan te geven welke data je wilt gebruiken en wij weten hoe we het moeten omzetten in bruikbare informatie. Met onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van overheidssoftware en applicaties kennen wij inmiddels alle ins en outs op het gebied van regelgeving en implemenatie.

Even sparren?

Benieuwd wat een API koppeling voor jou kan doen?

Terugbelverzoek

We hebben je terugbelverzoek ontvangen. We gaan je later terugbellen op jouw aangegeven tijdstip.